side-area-logo

Nutricionista

Nutricionista

En  aquest  servei es realitzarà una valoració nutricional i metabòlica amb ajuda de la història clínica, els seus antecedents personals i medicació, establint un pla d’actuació d’acord a les seves necessitats.

Recommend
Share
Tagged in